Til innholdet

Aktuelt

Byggesakskontoret

Publisert: 25. juli 2014

er stengt i uke 31 på grunn av avvikling av ferie.

OBS-varsel lokalt stor skogbrannfare i Trøndelag

Publisert: 23. juli 2014

I dag og i morgen torsdag er det lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Motorferdsel på Buvatnet

Publisert: 23. juli 2014

Viser til "Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag"

Ledig stilling i SiO

Publisert: 21. juli 2014

Søknadsfrist 1. august 2014

Ledig leilighet i Omsorgsboligen på Berkåk

Publisert: 21. juli 2014

Søknadsfrist 15. august 2014. 

Bemanning av landbrukskontoret i sommer

Publisert: 21. juli 2014

Fra og med uke 30 er det redusert bemanning og åpningstid.

Retningslinjer for startlån

Publisert: 16. juli 2014

Fra 1. april 2014 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt nye forskrifter for startlån i Husbanken.

Innspill til endringer i AtB sitt rutetilbud fra januar 2015

Publisert: 15. juli 2014

Rennebu kommune er invitert til å komme med innspill til AtB sitt forslag til nye bussruter fra januar 2015.

2013003 - 107/2 - Detaljreguleringsplan Slætte hyttegrend - sluttbehandling

Publisert: 10. juli 2014 ▪ Sist endret: 16. juli 2014

Vedtaket kan påklages innen 08.08.2014.

2013001 - 226/1 - Detaljreguleringsplan Tørset hyttegrend - sluttbehandling

Publisert: 9. juli 2014

Vedtaket kan påklages innen 08.08.2014.