Til innholdet

Aktuelt

Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Publisert: 18. november 2014

Sluttbehandles i kommunestyret 18. desember

"Ta et tak"-aksjon

Publisert: 17. november 2014

Aksjonen tilbyr “nødhjelp” til forfallstrua bygninger og andre objekter av kulturhistorisk verdi.

Feil epostadresse

Publisert: 14. november 2014

I brevet som er sendt ut i forbindelse med eiendsomsskatt.

Rennebufilmen

Publisert: 14. november 2014

Kortversjon er nå klar

Søker områder for massedeponi og riggområder

Publisert: 13. november 2014

I forbindelse med planlegging av ny E6 fra Ulsberg til Melhus søker Statens vegvesen arealer for massedeponi og riggområder langs hele strekningen.

20% vikariat hjelpepleier, helsefagarbeider

Publisert: 10. november 2014

Søknadsfrist 28.11.2014

95% vikariat voksenopplæringen Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole

Publisert: 7. november 2014

Søknadsfrist 30.11.2014

Hvor vil du Rennebu skal gå?

Publisert: 6. november 2014 ▪ Sist endret: 18. november 2014

Det er tid for folkemøter angående kommunereformen

Kommuneoverlege/ fastlege 60% fast

Publisert: 4. november 2014

Søknadsfrist 07.12.2014

Forfatterbesøk av Ola By Rise

Publisert: 3. november 2014

20. november kl. 18.30 på elevkantina på Berkåk skole