Til innholdet

Aktuelt

Kompetanseløft innen demensomsorgen

Publisert: 17. desember 2014

I løpet av 2 år har 37 ansatte innen Helse gjennomført 26 studiehefter i Demens omsorgens ABC.

Åpningstider trimrommet

Publisert: 17. desember 2014

i jula

2013008 Detaljreguleringsplan Hestvatnet hytteområde - delplan Nesjan, Rise, Rogogjerd - sluttbehandling

Publisert: 16. desember 2014

Vedtaket kan påklages innen 14.01.2015.

Ungdomsrådet inviterer ungdommene i Rennebu

Publisert: 16. desember 2014

Møte om kommunereformen på Lågg-inn 29. desember kl. 18.00

Åpent møte om kommunereformen for hele Rennebu

Publisert: 16. desember 2014

7. januar kl. 19.30 i Berkåk samfunnshus

Skøyteisen er klar

Publisert: 11. desember 2014

Det er nå klart for å ta i bruk skøyteisen på grusbanen, Berkåk

Bredbåndsutbyggingen i Rennebu

Publisert: 10. desember 2014

Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Rennebu kommune har sammen med Telenor inngått et samarbeid som skal sikre et nytt og fremtidsrettet bredbåndstilbud til utvalgte områder i Rennebu kommune.

Ingeniør 100% fast

Publisert: 8. desember 2014

Søknadsfrist 31.12.2014

Kommuneplanens arealdel - vedtatt

Publisert: 4. desember 2014 ▪ Sist endret: 8. desember 2014

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 20.11.2014, sak 45/14.

Formannskapets forslag til budsjett 2015

Publisert: 3. desember 2014 ▪ Sist endret: 10. desember 2014

Offentlig ettersyn til torsdag 18. desember