Til innholdet

Aktuelt

Invitasjon til fagdag bruksutbygging i landbruket

Publisert: 25. november 2015

3. desember kl. 14.00 på Oppdalsporten

Forslag til budsjett 2016 og Økonomiplan 2016 - 2019

Publisert: 24. november 2015

Behandles i formannskapet 1.12.2015 og kommunestyret 17.12.2015.

Økonomirådgiver/ gjeldsrådgiver ved NAV Oppdal og Rennebu

Publisert: 16. november 2015

Søknadsfrist 27.11.2015

Mobilmasta ved Ås

Publisert: 11. november 2015

Er nå satt i drift med 4G

Innlogging Visma

Publisert: 5. november 2015

P.g.a av endringer fra leverandør støttes bare Internet Explorer og Firefox

Ledig leilighet i Boligavdelingen på Berkåk

Publisert: 2. november 2015

Søknadsfrist 16. november 

www.besøklegen.no

Publisert: 2. november 2015

Rennebu legekontor har tatt i bruk ordningen med å bestille legetime og fornye faste resepter på nett

Skogdag/ åpning av skogsvei

Publisert: 26. oktober 2015

Fredag 30. oktober kl. 12.00 - Græthaugveien i Rennebu

Mulige steder/ lokaler for innkvartering

Publisert: 21. oktober 2015

I forbindelse med den økte tilstrømmingen av flyktninger og asylsøkere

Planprogram for områderegulering Berkåk sentrum

Publisert: 14. oktober 2015 ▪ Sist endret: 20. oktober 2015

Høring og offentlig ettersyn til 04.12.2015.