Til innholdet

Aktuelt

Til dere som har fått tilbud om jobb i Rennebu kommune

Publisert: 20. mai 2015

Det er svært viktig at det gis skriftlig tilbakemelding om dere tar stillingen eller takker nei innen 5 dager, som beskrevet i brevet.

Offisielle valglister til kommunestyrevalget 2015

Publisert: 18. mai 2015 ▪ Sist endret: 19. mai 2015

Valgstyret godkjente valglistene i møte 28.04.2015

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Publisert: 18. mai 2015

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en helplass i barnehage for første barn.

Varsel om reguleringsplanarbeid - Løkkjveien boligområde, gnr.61 bnr.19 på Berkåk

Publisert: 15. mai 2015

Frist for innspill er 05.06.2015

Gjennomføring av arkeologiske undersøkelser

Publisert: 12. mai 2015

Prosjekt: Reguleringsplan E6 Ulsberg – Støren

Innset - Plassveien

Publisert: 11. mai 2015

Transport av steinmasser i perioden 18. mai til juli 2015

Tilstandsrapport for skole og barnehage

Publisert: 11. mai 2015

Vedtatt i kommunestyret 07.05.2015

17. mai i Rennebu

Publisert: 8. mai 2015

Program for grendene

2013002 - 23/3 - Detaljreguleringsplan Hølubekken hytteområde

Publisert: 8. mai 2015

Høring og offentlig ettersyn til 03.07.2015.