Til innholdet

Aktuelt

Kommunehuset er stengt torsdag 30/6 kl. 10.30 - 13.00

Publisert: 28. juni 2016

På grunn av begravelse.

Boligfeltet i Trondskogen II

Publisert: 23. juni 2016 ▪ Sist endret: 24. juni 2016

Kjøring med store biler i forbindelse med utbygging

Biblioteket tar sommerferie

Publisert: 22. juni 2016

Siste dag før ferien er torsdag 30. juni kl. 16.00 -19.00

2015004 - Detaljreguleringsplan Myrslettet 2.0

Publisert: 20. juni 2016 ▪ Sist endret: 28. juni 2016

Høring og offentlig ettersyn til 12.08.2016.

Hva skal vår nye kommune hete?

Publisert: 17. juni 2016

Du som er innbygger i Oppdal og Rennebu kan være med å foreslå navn!

Kommunehuset

Publisert: 17. juni 2016

Stengt mandag 20. juni kl. 10-11.00

Reguleringsplan for E6 gjennom Rennebu kommune er vedtatt

Publisert: 9. juni 2016

Fristen for å klage på vedtaket er 4. juli

Detaljregulering Rv3 Hedmark grense - Nåverdalsbrua

Publisert: 6. juni 2016 ▪ Sist endret: 9. juni 2016

Frist for å sende inn merknader til planen er 05.08.2016

2010015 - 14/1 - Reguleringsplan Svarthamran hytteområde - sluttbehandling

Publisert: 4. juni 2016 ▪ Sist endret: 6. juni 2016

Vedtaket kan påklages innen 27.06.2016.

E-Faktura/ AvtaleGiro

Publisert: 3. juni 2016

Ønsker du å «slippe» papirfaktura fra Rennebu kommune?