Til innholdet

Aktuelt

Statens vegvesen har kontordag på Berkåk

Publisert: 23. januar 2015

onsdag 4. februar kl. 09.00 - 15.30

Informasjon om bredbåndsutbyggingen

Publisert: 23. januar 2015

Flågrenda til Åshaugen/Grindal

Regler for bruk av glattkjøringsbanen på Buvatnet

Publisert: 22. januar 2015

Glattkjøring kan foregå i uke 4 til og med 9

Nytt system for søknad på stilling

Publisert: 20. januar 2015 ▪ Sist endret: 22. januar 2015

Vi tar i dag i bruk et nytt system for registrering av søknader på ledige stillinger

Nye og blivende bønder

Publisert: 16. januar 2015

Landbruksinteresserte i Rennebu og Oppdal inviteres til Oppdalsporten 30. januar kl. 19.00

Diabetesskole 29.01.2015 og 26.02.2015

Publisert: 15. januar 2015

Påmelding innen 19.01.2015

Skikart for 2015

Publisert: 15. januar 2015

Tradisjonen tro legger vi nå ut kart over skiløyper for Rennebu kommune

Leiekjørere snøscooter 2014 - 2019

Publisert: 15. januar 2015 ▪ Sist endret: 16. januar 2015

Oversikt over leiekjørere snøscooter for vintersesongene 2014-2019 i Rennebu kommune

2012005 - 39/1 - Detaljreguleringsplan Ånegga, delplan Flåsæterenget - sluttbehandling

Publisert: 15. januar 2015 ▪ Sist endret: 21. januar 2015

Vedtaket kan påklages innen 12.02.2015.