Til innholdet

Folkemøter - Rennebu og Oppdal en ny kommune?

Er du interessert i å vite mer om Rennebu i forhold til kommunereformen?

Rennebu kommune inviterer til folkemøter for å informere om intensjonsavtalen som er inngått med Oppdal kommune og alternativet Rennebu som fortsatt selvstendig kommune. Det holdes to likeverdige møter:

24. mai 2016 kl 19:30      Sandbrekka

31. mai 2016 kl 19:30      Mjuklia

Program:

  • Velkommen v/ordfører Ola Øie
  • Gjennomgang av intensjonsavtalen v/ordfører Ola Øie
  • Utredning og vurdering - Rennebu som selvstendig kommune v/Plankontoret, Norunn E. Fossum og rådmann Birger Hellan
  • Kaffepause
  • Åpent for spørsmål og kommentarer

 

Rennebu kommunes prosess for innbyggerinvolvering:

24. mai 2016                      Folkemøte om intensjonsavtalen, kl 19:30 på Sandbrekka

31. mai 2016                      Folkemøte om intensjonsavtalen, kl 19:30 Mjuklia 

Juni:                                 Ordførerne setter i gang navnekonkurranse 

6.- 10. Juni 2016                 Innbyggerundersøkelse i begge kommunene 

22. juni 2016                      Avtalen behandles i kommunestyret i Oppdal

23. Juni                              Avtalen behandles i kommunestyret i Rennebu

Sept. 2016                         Folkeavstemning

 

Innbyggerundersøkelse:

Opinion AS vil på vegne av Rennebu og Oppdal kommuner gjennomføre en innbyggerundersøkelse. I den forbindelse vil flere av dere bli ringt opp av følgende telefonnummer:73 10 21 00

Vi oppfordrer dere til å svare på denne henvendelsen slik at resultatet blir mest mulig representativt.

Her kan du lese mer om selve prosessen 

Publisert: 20. mai 2016 ▪ Sist endret: 20. mai 2016