Til innholdet

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan

Kunngjøring

Formannskapets forslag til økonomiplan for perioden 2018 – 2021, budsjett og skattevedtak for 2018 og forslag til nye gebyrregulativer legges ut til offentlig ettersyn ved servicetorget og på kommunens nettside.   

Kommunestyret behandler sakene i møte den 14. desember.

Rådmannen

     

                                                                                                           

Publisert: 1. desember 2017 ▪ Sist endret: 1. desember 2017