Til innholdet

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid

Søknadsfrist 01.04.2018

Illustrasjonsbilde penger

Organisasjoner/ grupper eller institusjoner som driver kulturarbeid i kommunen kan søke. Enkeltpersoner kan også søke.

For søkere som er medlem av Rennebu musikkråd finnes eget skjema.

Skjema kan lastes ned her eller kan hentes i servicetorget.

      
Søknadsskjema kan du laste ned her:

Søknadsskjema kulturmidler (pdf)

Søknadsskjema sang og musikk (odf)

Søknadsskjema sang og musikk (pdf)
                  

Aktiviteter for barn og unge blir prioritert.

       
Søknad om tilskudd til kulturarbeid samt regnskap og årsmelding sendes til kommunen per epost: postmottak@rennebu.kommune.no  eller  per post: Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Publisert: 2. mars 2018 ▪ Sist endret: 2. mars 2018