Til innholdet

Omsorgs-/trygdeleiligheter

Søknadsfrist 12. februar

OMSORGSBOLIGEN PÅ BERKÅK

Leiligheten er på ca. 45 m² + bod

Husleie er på kr. 4.725,- pr. måned

+ strøm etter forbruk.

Carport kan leies mot leie på kr. 200,-/ mnd. og tillegg for strøm til motorvarmer

   
TRYGDEBOLIGEN I GAMLE KONGEVEI 32 OG 34

Leilighetene er på ca. 40 m² + bod.

Husleie er på kr. 3.173,- pr. måned.

      
BOLIGAVDELINGEN 

Leilighetene er på ca. 35 m² + bod.

Husleie er på kr. 4.202,-

Strøm: kr. 1.080,- pr. måned.

    
Det kan søkes om bostøtte. Mer informasjon om Bostøtte finner du her

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til Helse og omsorg, tlf. 72 40 25 05/ 72 40 25 03. Eller lastes ned her

Søknad sendes:

Rennebu helsesenter
Gamle Kongevei 39A, 7391 Rennebu

Publisert: 22. januar 2018 ▪ Sist endret: 22. januar 2018