Til innholdet

Kommunevåpen

Kommunevåpenet ble godkjent ved kgl. res. 19. februar 1982.
Våpenet er tegnet av Bjørn Casper Horgen etter idé av Magne Jostein Hoel.

Motivet i kommunevåpenet symboliserer først og fremst Rennebu kirke, som har Y - formet grunnplan. Det finnes bare fem slike kirker i Norge, og Rennebu kirke er den eldste av dem, bygget i 1669. Dessuten representerer den omvendte Y til en viss grad utformingen av bygda med Berkåk som sentrum og armer mot Soknedal, Oppdal og Meldal.

Publisert: 13. mai 2009 ▪ Sist endret: 11. juni 2009