Til innholdet

Nøkkeldata

 • 2569 innbyggere (Statistisk sentralbyrå - innbyggerstatistikk)
 • 948 km2
 • 458 m.o.h
 • Kommunikasjoner
  • E6
  • Rv3
  • Rv700
  • Dovrebanen
 • 84 km til Trondheim sentrum – 1 time og 15 min. kjøretid med bil
 • 411 km til Oslo – 5 timer og 55 min. kjøretid med bil
 • Består av ti grender
  • Berkåk
  • Nordskogen
  • Ulsberg/Innset
  • Havdal/Gisnås
  • Gunnes
  • Stamnan
  • Grindal og Tverdal
  • Hoelsjåren
  • Voll
  • Nerskogen
 • Elva Orkla renner gjennom kommunen
 • Jordbruk og skogbrukskommune
 • Øst og sørsiden av kommunen var preget av gruvedrift på 1600-tallet.
 • Berkåk (sentrum) var ei setergrend
 • 4 kirker i Rennebu: Innset, Berkåk, Rennebu (ligger på Voll) og Nerskogen. Rennebu kirke er en såkalt Y-kirke. Det er nå bare 4 Y-kirker i Norge.
 • Pilgrimsleden går gjennom Rennebu
 • Store friluftsområder med blant annet Trollheimen
Publisert: 24. juli 2012 ▪ Sist endret: 27. juli 2012