Til innholdet

Ulvelav

(Letharia vulpina)

ulvelav

Ulvelav er en av de mest kjente og fargesterke lavartene vi har. Den vokser alltid på gammel ved på levende eller døde furutrær i eldgammel skog. UIvelav har fått sitt navn fordi den ble brukt som gift i ulveåte før i tiden. Arten har forsvunnet fra mange lokaliteter pga skogbruk, og derfor regnet som "sårbar" i Rødlista. Rennebu kommune har noen forekomster på Nerskogen.

Miljø - og utviklingsminister Erik Solheim har valgt en art for hver kommune som kommunene skal være spesielt oppmerksomme på i forhold til at verden mister plante- og dyrearter raskere enn noen gang. Rennebu kommune har fått tildelt Ulvelav fordi den har leveområder i kommunen. Rundt 2000 arter står i fare for å forsvinne fra norsk natur, blant annet fordi vi ødelegger leveområdene deres. Arten kan stå som eksempel på kommunens naturmangfold. Den er en representant for det rike naturmangfoldet vi må stå sammen om for å bevare.

Her finner du mer informasjon om ulvelav: Artsdatabanken.no

Publisert: 2. mars 2010 ▪ Sist endret: 2. mars 2010