Til innholdet

Kontaktinformasjon

Servicetorget i Rennebu/Kommunesenteret
Mandag – fredag 08:00 – 15:30. Telefon: mandag - fredag 09:00 - 14:00.
Tlf 72 42 81 00

Rennebu legekontor
Telefontider legekontoret
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 08.00 - 11.00 og kl. 12.30 - 14.30.
Torsdag: kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.30 - 14.30.
Åpningstider ekspedisjonen
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 08.00 - 11.30 og kl. 12.00 - 15.30
Torsdag: kl. 09.00 - 11.30 og kl. 12.00 - 15.30

Tlf 72 40 25 40

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 72 48 01 00 eller 113

NAV
NAV er lokalisert ved Servicetorget i kommunehuset
Telefoniske henvendelser til NAV rettes til 55 55 33 33
Åpningstider

Skatt Midt-Norge

Berkåksmoen avfallsplass
Torsdag 12:00 – 19:00
Lørdag (oddetallsuker) 09:00 - 14:00
Telefoniske henvendelser rettes til
Renovasjonsselskapet Hamos på telefon 800 41 888
Se også nettsidene til Hamos

Rennebu folkebibliotek
Mandag 09.30 – 17.00
Tirsdag 09.30 - 14.00
Torsdag kl. 09.30 - 15.00 og 17.00 - 19.00
Tlf 72 42 81 70

Rennebu Fritidsklubb
Tirsdag 18:00 – 22:00
Fredag 18:00 - 22:00 i oddetallsuker
 
Rennebu Motorklubb
Onsdag 18:00 – 22:00

Veterinærvakt
Tlf. 72 49 77 99

Publisert: 16. april 2009 ▪ Sist endret: 28. mai 2018