Til innholdet

Planer og kart

Tilgang til gjeldende planer i Rennebu kommune finnes i den enkelte kategori i menyen til venstre.

Dersom du ser etter en plan du ikke finner, ta kontakt med Servicetorget for å få hjelp videre.

For reguleringsplaner blir du sendt videre, enten til kommunens kartløsning eller til Planregisteret alt etter valg.  

Kommunens kartløsning:

 

Planprogram for områderegulering Berkåk sentrum

Høring og offentlig ettersyn til 04.12.2015.

Publisert: 16. mars 2009 ▪ Sist endret: 1. juli 2014
Nyttige lenker