Til innholdet

Planer og kart

Tilgang til gjeldende planer i Rennebu kommune finnes i den enkelte kategori i menyen til venstre.

Dersom du ser etter en plan du ikke finner, ta kontakt med Servicetorget for å få hjelp videre.

For reguleringsplaner blir du sendt videre, enten til kommunens kartløsning eller til Planregisteret alt etter valg.  

Kommunens kartløsning:

 

Kommuneplanens arealdel 2014

Høring og offentlig ettersyn til 30.06.2014. Utvidet frist til 06.07.2014

Kommunedelplan for Rv. 3 Hedmark grense - Ulsberg er vedtatt

Kommunedelplanen vil bli lagt til grunn ved reguleringsplanarbeid for Rv 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg.

2013006 - Detaljreguleringsplan Buvatnet - sluttbehandling

Vedtaket kan påklages innen 08.08.2014.

Publisert: 16. mars 2009 ▪ Sist endret: 1. juli 2014
Nyttige lenker