Til innholdet

Planer og kart

Tilgang til gjeldende planer i Rennebu kommune finnes i den enkelte kategori i menyen til venstre.

Dersom du ser etter en plan du ikke finner, ta kontakt med Servicetorget for å få hjelp videre.

For reguleringsplaner blir du sendt videre, enten til kommunens kartløsning eller til Planregisteret alt etter valg.  

Kommunens kartløsning:

 

2013002 - 23/3 - Detaljreguleringsplan Hølubekken hytteområde

Høring og offentlig ettersyn til 03.07.2015.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer - offentlig ettersyn

Frist for uttalelse 10.september 2015.

Kommunedelplan for Rv. 3 Hedmark grense - Ulsberg er vedtatt

Kommunedelplanen vil bli lagt til grunn ved reguleringsplanarbeid for Rv 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg.

Kommuneplanens arealdel - vedtatt

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 20.11.2014, sak 45/14.

Publisert: 16. mars 2009 ▪ Sist endret: 1. juli 2014
Nyttige lenker