Til innholdet

Planer og kart

Tilgang til gjeldende planer i Rennebu kommune finnes i den enkelte kategori i menyen til venstre.

Dersom du ser etter en plan du ikke finner, ta kontakt med Servicetorget for å få hjelp videre.

For reguleringsplaner blir du sendt videre, enten til kommunens kartløsning eller til Planregisteret alt etter valg.  

Kommunens hovedkartløsning:

 

 Løsningen krever Silverlight og du må enten bruke Internett Explorer 10 og 11 eller FireFox.
 
 

Innspill navneforslag adressering

Forslag til navn på områdene som skal tildeles adresser i Rennebu er lagt ut til høring, og vi inviterer alle innbyggerne til å gi innspill. 

Mindre endring av bestemmelsene i reguleringsplan Trondskogen II

Vedtaket kan påklages innen 24.11.2016.

2015004 - Detaljreguleringsplan Myrslettet 2.0

Høring og offentlig ettersyn til 12.08.2016.

Reguleringsplan for E6 gjennom Rennebu kommune er vedtatt

Fristen for å klage på vedtaket er 4. juli

Detaljregulering Rv3 Hedmark grense - Nåverdalsbrua

Frist for å sende inn merknader til planen er 05.08.2016

Kartlegging av friluftsområder i Rennebu - høring

Nå har du mulighet til å påvirke

Publisert: 16. mars 2009 ▪ Sist endret: 20. mai 2016
Nyttige lenker