Til innholdet

Kommunale planer

Under den enkelte kategori i menyen til venstre, er gjeldende planer i Rennebu kommune lagt tilgjengelig.

Dersom du leter etter planer du ikke finner, kan du ta kontakt med Servicetorget for å få hjelp videre.

Nye planer/endringer som annonseres ved oppstart, som er til offentlig ettersyn eller som nettopp er sluttbehandlet, ligger tilgjengelig nedenfor.
_________________________________________________________

Publisert: 16. mars 2009 ▪ Sist endret: 13. august 2010
Nyttige lenker