Til innholdet

Energi - og klimaplan

Energi - og klimaplan for Rennebu kommune 2009 - 2020 ble vedtatt i kommunestyrets møte 12.11.09, sak 46/09.

Energi - og klimaplanen gir en oversikt over historikk, status og utvikling av klimautslipp og energibruk i Rennebu kommmune, og inneholder mål og tiltak for å redusere disse. Den beskriver også forutsetningene som finner for å ta i bruk fornybare, alternative energikilder. Etter pbl § 11-15 kan vedtaket ikke påklages.

Planen kan du lese her:

Energi - og klimaplan [906,54 kB]
Publisert: 2. desember 2009 ▪ Sist endret: 2. desember 2009