Til innholdet

Eldrerådet

Medlemmer                                   Personlige varamedlemmer

Solveig Anglen                                   Bjørn Rogstad

Magne Brattset                                  Kari Hanna Gunnes

Kåre Grøtte                                       Svend Øverland

Turid Hårstad                                    Tor Næve

Ragna Myrmo                                    Jostein Berntsen

Publisert: 5. januar 2016 ▪ Sist endret: 5. januar 2016