Til innholdet

Kirkelig fellesråd

Medlem
Arve E. Withbro

Varamedlem
Grete Heidi Ingul Rønning

Publisert: 17. desember 2015 ▪ Sist endret: 17. desember 2015