Til innholdet

Kontrollutvalget

Som medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget velges

Medlemmer

Tora Husan, leder

Olav Aasmyr, nestleder

John Erik Sandaker

      

Varamedlemmer

Lars Brattset

Asbjørn Stavne

Aina Kant

Publisert: 20. oktober 2015 ▪ Sist endret: 20. oktober 2015