Til innholdet

Plan og byggekomite

Ingrid Hoel - leder

Stig Kristiansen

Komiteen suppleres fra det aktuelle fagområdet. Formannskapet foretar suppleringsvalg.

Plan- og byggekomiteen som er opprettet i tilknytning til utbygging av Rennebuhallen og Helsesenteret videreføres.

Publisert: 17. desember 2015 ▪ Sist endret: 17. desember 2015