Til innholdet

Trafikksikkerhetsutvalg

Medlemmer:                                                Varamedlemmer:

Ola Torgeir Lånke, leder                                  1. Bjørn Inge Haugset

Grete Heidi Ingul Rønning, nestleder                2. Marthe Løvrød

Janne Eggan                                                  3. Even Meslo

Helge Sumstad                                              4. Håvard Aspeggen

Barnerepresentanten                                      5. Sissel Kvam Ulvin

Publisert: 17. desember 2015 ▪ Sist endret: 13. desember 2017