Til innholdet

Boligtomter

Rennebu kommune tilbyr fortsatt billige boligtomter.

I menyen til venstre finner du kart over områder med ledige boligtomter.
Tomter som er solgt er merket med rødt X
Reserverte tomter er merket med blått X

Grindal Havdal Innset Nordskogen
Trondskogen Ulsberg Voll Nerskogen

 
Nærmere opplysninger ved henvendelse til Servicetorget i Rennebu telefon 72 42 81 00

   
Andre opplysninger henvendelse til Servicetorget i Rennebu telefon 72 42 81 00
       
Tomtepriser Berkåk - klargjort etter
01.01.07
Fastpris per tomt
+ pris per m2
kr 67 000
kr 67,00
       
  Berkåk - tomter byggeklare før 31.12.2006 og tomter i kretsene Fastpris per tomt
+ pris per m2
kr 50 500
kr 50,50
       
       
       
Oppmålingsgebyr kr 11.760,- (501 - 2000 m2)
Tinglysning skjøte kr 525.-
Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
Tinglysning av gnr/bnr ca kr 525.-
Gatelys ca kr 3.000.-
Behandlingstid ca 4 uker
           
Prisene gjelder fra 01.01.2014              
Publisert: 5. januar 2010 ▪ Sist endret: 15. september 2014