Til innholdet

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for dem som har høye boutgifter og lav inntekt.

Nye regler gjør at mange flere har rettigheter etter denne ordningen fra 1. juli 2009. Bostøtte er en rettighet, og det er enkelt og ubyråkratisk å søke. Husbanken forvalter ordningen, men det er kommunen som mottar og registrerer søknaden elektronisk inn til Husbanken.

Størrelsen på bostøtten er tilpasset de reelle utgiftene og inntektene i husstanden. Støtten øker når utgiftene øker, og reduseres når inntektene øker. Det er en nedre og øvre grense for hvor mye støtte du kan få. Du må betale en del av boutgiftene selv. Størrelsen på denne egenandelen er avhengig av husstandens samlede inntekt. I boutgiftene inngår bl.a. husleie, kommunale avgifter, fellesutgifter i borettslag, renter, avdrag og vanlige gebyr på boliglån.

Bostøtte er behovsprøvd, og det er skattbar inntekt fra siste tilgjengelig ligning som legges til grunn.

Søknadsfrister og utbetaling:

Det er månedlige vedtak på bostøtte. Søknadsfristen er den 14. i hver måned, og utbetaling skjer ca. den 10. i måneden etter.

Søknadsskjema:

Last ned søknadsskjema her pdf eller kontakt Servicetorget på tlf. 72 42 81 00 eller på e-post postmottak@rennebu.kommune.no for søknadsskjema og mer informasjon.

Mottar du bostøtte?

Da må du sende inn skjemaet du får i posten! 

Publisert: 31. august 2010 ▪ Sist endret: 21. august 2014