Til innholdet

Byggesak

Byggesakskontoret har telefon - og besøkstid mandag 09.00 - 14.00.

Møter kan med fordel avtale på forhånd ved å ringe:

Servicetorget - 72 42 81 00

Byggesaksbehandler - 72 42 81 22

Byggesaksrådgiver - 72 42 81 21

____________________________________________________

Byggesakskontoret ivaretar følgende oppgaver i henhold til plan- og bygningslovgivningen og forurensningslovgivningen:

  • behandle byggesøknader.
  • behandle utslippssøknader for spredt bolig- og fritidsbebyggelse.

__________________________________________________________

Direktoratet for byggkvalitet har veiledningssider for deg som skal til å bygge: Byggeregler på ett sted.

Du finner også veiledninger på ByggSøk sine informasjonssider.

I tillegg vil du finne informasjon og beskrivelser i Tjenestekatalogen.  

Nabolister:
Dersom du trenger naboliste i forbindelse med en byggesak, kan den bestilles hos Infoland (ambita) (betalingstjeneste):
Bestille naboliste (Infoland)
Du kan også logge inn via  kartverket sin tjeneste Se eiendom, og hente ut informasjon gratis. Dette krever pålogging med elektronisk ID som MinID, BankID eller lignende:
Se eiendom
Informasjon på kartverket sine sider

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Ny veiviser - bygge uten å søke?

Fra 1. juli trer nye byggesaksforskrifter i kraft.

Nye regler om ansvar i byggesaker

Fra 1. januar 2016 trådte nye regler om ansvarsrett i kraft.

Publisert: 18. mai 2009 ▪ Sist endret: 28. august 2018