Til innholdet

Byggesøknad og skjema

Byggesøknad sendes:
Rennebu kommune
Myrveien 1
7391  RENNEBU

Søknad kan også sendes til:
postmottak@rennebu.kommune.no

Byggesaksskjema for utskrift og utfylling på papir:
Blanketter for byggesak

Utfylling på skjerm (må skrives ut før innsending):
ByggSøk - Direktoratet for byggkvalitet - Løsningen er nettbasert og krever pålogging. Du kan opprette din egen bruker ved første gangs bruk. Søknaden kan lagres for å fortsette utfylling senere. Rennebu kommune tar foreløpig ikke automatisk i mot søknaden elektronisk. Ferdig søknad må inntil videre skrives ut og sendes inn med vanlig post. Søknad i pdf-format kan sendes som e-post.

Byggesaksskjema kan også tilsendes ved å ta kontakt med Servicetorget.

Skjema for søknad om utslipp fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse:

_

Skjema for søknad om dispensasjon, jf pbl §19-1:

    

Informasjon om behandling av dispensasjon etter plan- og bygningsloven

Publisert: 16. mars 2010 ▪ Sist endret: 28. september 2016