Til innholdet

Fornøyde hytteeiere i Rennebu

En fredelig langrennstur på fjellet kan se ut til å være det hytteeiere i Rennebu setter mest pris på når de besøker fritidsboligen sin

Hytteundersøkelsen er gjennomført på initiativ fra Hyttegruppa i ”Morgendagens Rennebu” og viser at de aller fleste er godt fornøyde med å eie hytte i Rennebu. Samtidig peker undersøkelsen også på hvilke områder det bør gjøres utbedringer for å gjøre Rennebu til et enda bedre sted å være for våre hytteinnbyggere.

Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 25. april – 5. mai 2016. Samtlige 1 683 utenbygds eiere av fritidsbolig i Rennebu ble invitert til å delta og av disse har 506 svart på undersøkelsen. Antallet svar regnes som godt representativt for gjennomsnittet av alle
hytteeiere i kommunen.

Viktigste funn:
• 83% er meget eller svært godt fornøyd med å ha hytte i Rennebu (pkt. 16).
• Natur og fjell, fred og ro og preparerte skiløyper er det hytteeierne liker spesielt godt med Rennebu (pkt. 13).
• Fjell og natur, preparerte skiløyper og mobildekning/bredbånd er viktigst for bruken av hytta (pkt. 9).
• Dagligvarer, lokale håndverkere og bensin/kioskvarer er det hytteeierne er mest fornøyd med av lokalt tjenestetilbud (pkt. 11).
• Hytteeierne er minst fornøyd med eiendomsskatten, renovasjonsavgiften og fortetting av hytteområder (pkt. 14).

Forbruk og ringvirkninger:
• Utenbygds bruk av hyttene tilsvarer 252.000 gjestedøgn eller 691 fastboende.
• Hytteeiere i Rennebu tilfører minimum 66 lokale årsverk/arbeidsplasser og 43-48 årsverk i bygg/anleggsnæringen (nye hytter).      Tilsvarende totalt minimum 109 årsverk.
• Lokale kostnader/forbruk pr. fritidsbolig kr. 67.226 pr. år. Totalt 113 millioner kroner pr. år.
• Lokale kostnader/forbruk er gjennomsnittlig kr. 451,- pr. pers/døgn. NB! Stor variasjon i svarene
• Gjennomsnitt antall døgn på hytta er 51,4 dager i året.
• 63% sier de bruker hytta gjennom hele året. Minst bruk i vinterferien og jula

Hyttegruppa og Styringsgruppa i Morgendagens Rennebu uttaler:
- Dette er et svært viktig verktøy for prioritering av tiltak både hos kommunen og næringslivet. Svarene gir god motivasjon for å    fortsette det gode arbeidet og gjøre Rennebu enda bedre for gamle og nye hytteeiere.

Hele rapporten er gjort tilgjengelig på rennebu.com, rennebu.kommune.no og på nasjonalparkhagen.no

For mer informasjon og uttalelser, kontakt:
Jan Perry Lund, Leder i Hyttegruppa for Morgendagens Rennebu, tlf. 951 25 954.
Ola Øie, ordfører og leder i styringsgruppa for Morgendagens Rennebu, tlf 926 10 098.

Her kan du lese rapporten fra hytteundersøkelsen (pdf)

Publisert: 1. juni 2016 ▪ Sist endret: 1. juni 2016