Til innholdet

Gjerding rundt hytter

 – hva er lov og ikke lov i Rennebu 

Skader av gjerdet

I disse dager slippes det ca 17.000 småfe på utmarksbeite. Det erfares årlig at sau/rein/vilt går seg fast i ulike gjerdeinnretninger eller kiler seg fast under hytter/ terrasser. Det har vært opp til flere eksempler på at sau og reinsdyr har satt seg fast og fått surret tråd/ streng rundt hodet/hornene.

 

Den gjerdetypen som gir størst utfordringer er ;

- Strømnett, strømband, strømgjerder rundt hytter - disse kan være kjempefarlig for beitedyr

 

Dersom du har ei hytte eller en terrasse der det er mulig for dyr å komme seg under, da kan sauen eller andre dyr sette seg fast. Er det mulig å sette opp stengsel som gjør at ingen dyr kommer seg under?

I Rennebu er det utarbeidet egne retningslinjer for gjerding av fritidseiendommer. Under er det tatt inn de viktigste punktene fra denne;

Hytte med skigard

Etter søknad kan det godkjennes;

  • Lette gjerder med høyde inntil 1,2 meter.
  • Gjerdet skal enten være et nettingsgjerde (sauenetting), skigard eller plankegjerde/stakitt.
  • Grinder skal være utadslående

 

Det godkjennes ikke;

  • Strømgjerder med eller uten påsatt strøm.
  • Andre trådgjerder

 

Hva kan inngjerdes;

  • Inntil halvparten av arealet til den enkelte fritidseiendom kan gjerdes inn, dog maks 1 dekar for større tomter.

 

Der det foreligger reguleringsplan, og reguleringsbestemmelsene ikke samsvarer med disse retningslinjene, så går reguleringsbestemmelsene foran.

Retningslinjer for gjerding av fritidseiendommer (pdf)

Hvis DU har ett gjerde som kan være fare for bufe eller vilt, ta det ned!

Søk om godkjenning og få satt opp et gjerde som ikke er til skade for noen.

Publisert: 2. juni 2016 ▪ Sist endret: 8. juni 2016