Til innholdet

Fysioterapi

Rennebu kommune_fysioterapeuter i Rennebu

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utføres av fagpersoner med offentlig godkjenning. Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid, habilitering, rehabilitering, og ved behandling av sykdom eller skade.

Rennebu kommune har tre fysioterapeuter. Alle har sin base ved instituttet i Rennebu Helsesenter.

Her treffer du:
Stein Bjerkset: privatpraktiserende fysioterapeut
Solfrid Skjerve: privatpraktiserende fysioterapeut
Kari B. Tronsgård: kommunefysioterapeut og leder for Frisklivssentralen (permisjon hver onsdag i 2015)

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 22. mai 2015
Kontakt

Stein Bjerkset

Tlf 72 40 25 63
Solfrid Skjerve

Tlf 72 40 25 62
Kari Brattbakk Tronsgård
Mob: 913 81 511

    
Adresse:
Berkåk Fysioterapi
7391 Rennebu

 

Kontortid: man - fre

0800 - 1530

(ikke tilgjengelig på telefon

1130 - 1200)

Tjenestebeskrivelse
Priser