Til innholdet

Omsorgs-/trygdeboliger

Pleie og omsorg har ansvar for utleie av omsorgsboliger og trygdeboliger.

Kommunen disponerer 15 omsorgsboliger på Berkåk og 5 boliger på Voll (Eier: Voll grendalag).
Videre disponeres 12 trygdeboliger på Berkåk og 2 leiligheter på Innset for utleie.

Last ned søknadsskjema her eller fås ved henvendelse til hjemmebaserte tjenester. Sendes Rennebu kommune, hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu

Søknadsfrist inntil 3 uker etter utlysning.
Søknaden behandles senest 3 uker etter søknadsfristens utløp.

Husleiesatser reguleres årlig. Disse varierer med både størrelse og alder på boligen/leiligheten. Se satsene her

Strømutgifter kommer i tillegg.

Det kan søkes om bostøtte (husbanken). Servicetorget i kommunen administrerer ordningen. Les mer om Bostøtte her

Publisert: 14. september 2010 ▪ Sist endret: 8. mars 2012