Til innholdet

Rennebu Dagsenter

Rennebu kommune_Rennebu Dagsenter

Dagsenteret holder til i arbeidsstua ved Rennebu Helsesenter

Dagsenteret ønsker å være et tilbud som sprer trivsel til eldre som bor hjemme. Vi ønsker å bidra til økt livskvalitet gi helsegevinst og dermed gi brukere muligheten til å kunne bo hjemme lengre.

Dagsenteret vil stimulere til økt fysisk aktivitet og legge til rette for sosialt samvær. Vi ønsker brukere velkommen til å være med å prege dagene med sine interesser og tilstedeværelse! Dagsenteret vil legge opp en individuell plan for brukere slik at de skal ha mest mulig nytte av dagene her på dagsenteret.

Dagsenteret vil ta imot 10 brukere. I tillegg får vi en del besøk på kantina som ligger i dagsenterets lokaler. Ansatte på sykehjemmet samt besøkende, pårørende og andre kan komme innom og kjøpe seg kaffe på kantina.

Dagsenteret er et vedtaksbasert tilbud til hjemmeboende eldre. Bruker får tildelt plass etter søknad, stadfestet ved vedtak. Informasjon og søknadsskjema får du ved å kontakte hjemmesykepleien tlf 72 40 25 34 eller dagsenteret tlf 72 40 25 38.

Du kan laste ned søknadsskjemaet under selvbetjening til høyre (pdf).

Publisert: 23. september 2011 ▪ Sist endret: 14. april 2015
Kontakt

Koordinator
Eli Irene Grøtte

Tlf: 72 40 25 38

Selvbetjening