Til innholdet

Sykehjem

Rennebu helsesenter

Rennebu alders og sykehjem har 38 sykehjemsplasser. Av disse er det 7 plasser som utgjør skjermet enhet .

Vi har korttidsplasser, langtidsplasser, rehabilitering og vi kan tilby dagplasser.

Eget kjøkken er knyttet til sykehjemmet ,og det er mulighet for å få ferdig middag til brukere på bygda. Søknad må da foreligge med begrunnelse for denne tjenesten.

Søknadsskjema for plass ved sykehjemmet finner du til høyre under selvbetjening eller det kan hentes hos Hjemmebaserte tjenester eller på sykehjemmet.

 
 

Tannpleier

Sykehjemmet har besøk av tannpleier to ganger i året

Ny elektronisk ressurs for ansatte i pleie og omsorg

Utviklingssenter.no er et nytt nettsted for deg som jobber i pleie- og omsorgstjenestene, i hjemmetjenesten eller i institusjonstjenestene. Her kan du la deg inspirere til fagutvikling og prosjektarbeid.

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 20. mai 2016
Kontakt

Vakttelefon dag/kveld/helg
Tlf. 72 40 25 25
             
Leder
Elisabeth Tamnes
Tlf: 72 40 25 21
 
Avdelingssykepleier gr. 1
Evy Beate Haug
Tlf. 72 40 25 23

Avdelingssykepleier gr. 2
Annika Haugen
Tlf. 72 40 25 22

 
Sekretær
Åse Gunnes
Tlf. 72 40 25 04

 

 
Tilsynslege
Hans Erik Røsten
Tirsdager kl. 08.30 - 14.00

Selvbetjening