Til innholdet

Sykehjem

bilde550_250

Rennebu alders og sykehjem har 38 sykehjemsplasser. Av disse er det 7 plasser som utgjør skjermet enhet .

Vi har korttidsplasser, langtidsplasser, rehabilitering og vi kan tilby dagplasser.

Eget kjøkken er knyttet til sykehjemmet ,og det er mulighet for å få ferdig middag til brukere på bygda. Søknad må da foreligge med begrunnelse for denne tjenesten.

Søknadsskjema for plass ved sykehjemmet finner du til høyre under selvbetjening eller det kan hentes hos Hjemmebaserte tjenester eller på sykehjemmet.

 
 

Tannpleier

Sykehjemmet har besøk av tannpleier to ganger i året

Påskeforberedelser

På Sykehjemmet er vi nå i gang med trivelige påskesysler!

Spa for eldre

Onsdag 4. mars arrangerte elever fra helsearbeiderfag SPA for de som bor på Rennebu sykehjem.

Lekker godis

til pasientene ved Rennebu sykehjem.

Borgny Lien

Gikk av som pensjonist 1. februar.

Aktivitet ved sykehjemmet

Skaper glede og får frem gode minner

Ny elektronisk ressurs for ansatte i pleie og omsorg

Utviklingssenter.no er et nytt nettsted for deg som jobber i pleie- og omsorgstjenestene, i hjemmetjenesten eller i institusjonstjenestene. Her kan du la deg inspirere til fagutvikling og prosjektarbeid.

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 21. november 2013
Kontakt

Vakttelefon dag/kveld/helg
Tlf. 72 40 25 25
             
Leder
Elisabeth Tamnes
Tlf: 72 40 25 21
 
Avdelingssykepleier gr. 1
Evy Beate Haug
Tlf. 72 40 25 23

Avdelingssykepleier gr. 2
Annika Haugen
Tlf. 72 40 25 22

 
Sekretær
Åse Gunnes
Tlf. 72 40 25 04

 

 
Tilsynslege
Hans Erik Røsten
Tirsdager kl. 08.30 - 14.00

Selvbetjening