Til innholdet

Kultur og fritid

Rennebu kommune oversiktsbilde fra Bygdemartnan i Rennebu

Kulturlivet i Rennebu er preget av mangfold og stor aktivitet. De frivillige kreftene utgjør en vesentlig del av kulturlivet. Kommunens oppgave vil i stor grad være å legge til rette for kulturopplevelser, samt å stimulere den frivillige innsatsen.

Det gis kommunal støtte til kulturarbeid, der barn og unge blir prioritert.

Rennebumartnan er Rennebus flaggskip utad. Det er et godt eksempel på hva et kulturarrangement kan ha av positive ringvirkninger for en kommune.

Kulturfeltet spenner vidt og kulturkontorets oppgaver er mangfoldige. Beskrivelse av de enkelte tilbud og ansvarsoppgaver beskrives under egne faner.

Aktuelle tiltak og nyheter finner du nedenfor.

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid

Søknadsfrist 1. mars

Nå er skøyteisen klar!

Etter mange milde dager, netter og uker har kong Vinter bestemt seg for å "sette ned foten"

"Turløypemerking Trøndelag"

En ny tilskuddsordning der kommuner og lag og organisasjoner kan søke støtte til skilt og informasjonstavler

Bli en vandrer langs pilegrimsleden

Ta i bruk nettstedet www.pilegrim.info og følg merket pilegrimsled gjennom kommunen.

Stor interesse for pilgrimsleden

Pilotprosjekt Pilegrimsleden er en del av verdiskapingsprogrammet ”Verdiskaping på kulturminneområdet”.

Publisert: 5. mai 2009 ▪ Sist endret: 10. mai 2010
Kontakt

Enhetsleder
Astri Snildal
Tlf 72 42 81 25