Til innholdet

Idrett og friluftsliv

Bli en vandrer langs pilgrimsleden

Skikart for 2015

Tradisjonen tro legger vi nå ut kart over skiløyper for Rennebu kommune

Opplev Trollheimen

Film om naturen og mulighetene i Trollheimen

Oppstart av navnesak

Merknader til endringsforslagene sendes Rennebu kommune innen 01.09.2012

Skilting av turløyper

Ny tilskuddsordning til skilting av turløyper og andre aktivitetstilbud

Skiløype Ånegga - Jøldalshytta

Klarsignal for merking.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknaden fremmes digitalt og sendes til kommunen innen fristen den 1. november hvert år.

Publisert: 6. mai 2010 ▪ Sist endret: 8. desember 2011