Til innholdet

Lag og organisasjoner i Rennebu

         

Idrett og sport               
                 
Idrettsrådet, Liv Lian Kosberg, Berkåk, 7391   Rennebu, 97183310      
Rennebu Idrettslag,    Magnar Langklopp, Berkåk, 7391 Rennebu, 99227683      
  For.fører Ragnhild Eklid,   7392 Rennebu, 91539090        
  Ski og skiskyting, Kjetil   Værnes,  Berkåk, 7391 Rennebu,  95210285    
  Fotball,  Jan Inge Flå, Berkåk, 7391 Rennebu,   99596966      
  Trim, Gunnar Bruheim,   Berkåk, 7391 Rennebu, 91821552      
  Friidrett, Ingebrigt Drivstuen,    Berkåk, 7391 Rennebu,  41612705    
  Håndball,  Mari Ytterhus , Berkåk, 7391 Rennebu,   90081598      
  Idrettsskolen,  Ingvill Meslo, Stamnan, 7392 Rennebu, 90204515      
Innset   Idrettslag, Jan Helge Lilleindseth, Innset, 7398 Rennebu, 90179179      
Rennebu Skytterlag, Bjørn Inge Haugset, Stamnan,   7392 Rennebu, 48049872      
  Rekruttavdelingen, Nils Inge Odden, Berkåk, 7391 Rennebu, 95779496    
Innset Skytterlag, Kristin Krokhaug, Innset, 7398   Rennebu, 98619839      
  Rekruttavdelingen,   Kristin Krokhaug, Innset, 7398 Rennebu, 98619839    
Skogen Salongskytterlag, Lars Halland,  7391 Rennebu, 91180043      
Luftgeværklubben Treff,  Ivar Olstad, Grindal, 7393 Rennebu,  95936559      
Mjuken Skotthyllklubb, Tor Næve, Berkåk, 7391   Rennebu, 91587388      
Rennebu Jeger- og Fiskeforening,  Endre Kosberg, Berkåk, 7391 Rennebu    41657905    
NMK Rennebu, Rune Aftret, Berkåk, 7391 Rennebu,  97185666      
                 
Sang/musikk/teater/dans             
Rennebu   Musikkråd, Kulturkontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu, 72428100      
Kulturskolen i Rennebu, Arnstein Solem, Myrveien 1, 7391 Rennebu, 72428100    
Rennebu   Musikkorps, Haldis Nyrønning , 7391 Rennebu, 95914364      
Rennebu   Skolekorps, May-Britt Bjerkås, 7391 Rennebu, 40493063        
Rennebu   Songkor, Per Gisnås, Gisnås, 7397 Rennebu, 97760847/ 72425442      
Rennebu   Mannskor,  Per Dagfinn Presthus, Berkåk, 7391 Rennebu, 98065562    
Rennbyggen   Gammeldansklubb, Siri Olsen, Berkåk, 7391 Rennebu, 95481592    
Ungdomslaget   Framtidsvon, Rune Bakk,  7393   Rennebu,  41305466      
                 
Interesseorganisasjoner             
Rennebu Husflidslag, Bjørg Bakken Sundset, Berkåk, 7391   Rennebu, 48212707      
Innset Husflidslag, Liv Strand, Innset, 7398   Rennebu, 45484561        
Rennebu   Bygdemuseum, Oddbjørn Gorsetbakk, Grindal, 7393 Rennebu, 91821554    
Rennebu   Historielag, Arnfinn Engen, Stamnan, 7392 Rennebu,  90967637      
Rennebu   Mållag, Marit Gorsetbakk, Grindal, 7393 Rennebu, 90543866      
Rennebu   Bygdekvinnelag, Marit Gorsetbakk, Grindal, 7393 Rennebu, 90543866    
Ungdomslaget  Framtidsvon, Rune Bakk,  7393 Rennebu,  41305466      
Berkåk   Bridgeklubb, Torstein Heggem, Fagerhaug, 7340 Oppdal, 41333584      
Rennebu   Bondelag, Kristine Ek Brattset, Gisnåsen, 7397 Rennebu, 95729990      
Rennebu   Bonde- og Småbrukarlag, Siv R. Lånke, Nerskogen, 7393 Rennebu, 90078980    
Rennebu   Pensjonistforening,  Kåre Grøtte,  Dalgløtt 14, 7391 Rennebu,  99546817    
Rennebu   Næringsforening, Knut Hårstad, Jåren, 7392 Rennebu,  91156124      
Tine Rennebu Produsentlag, Per Arne Lium,   Nordskogen, 7391 Rennebu, 90627319    
Rennebu   Sau og Geit, Magnar Skjerve, Stamnan, 7392 Rennebu, 90592643, magnarskjerve@hotmail.com       
Rennebu   Skogeierlag, Nils Petter Gundersen, Berkåk, 7391 Rennebu, 46508415, nils-p-g@frisurf.no      
Pilgrimsforeninga i Rennebu, Joar Fjellstad, Voll, 7393 Rennebu, 99542018      
Pårørendeforeningen i Rennebu, leder: Kirsten Toset, t 938 59 044. Nestleder: Magnhild Havdal Kvam 957 43 161  
                 
Sosialt   og samfunnsmessig engasjement             
Lions   Club, Gunnar Halgunset, Berkåk, 7391 Rennebu,    91830075      
Rennebu   Sanitetsforening,    
Rennebu   Røde Kors Hjelpekorps, Ove Einar Drugudal, Grindal, 7393 Rennebu, 95185362    
Rennebu   Røde Kors Besøkstjeneste, Randi Olise Hoel, 7393 Rennebu    92029524    

LHL   Rennebu (Landslaget for Hjerte og Lungesyke), Jostein Berntsen, Nordskogen,  7391 Rennebu,  95338857, jostein@skugglia.com

 

Norges   Handikapforbund (NHF) Rennebu, Gun Aune, Berkåk, 7391 Rennebu,  99266599    
Kvinnegruppa   i Rennebu, Solveig Træthaug, Berkåk, 7391 Rennebu 92646471    
Lerken   Nabolag, John Olav Stavnesli, Berkåk, 7391 Rennebu,  90862731      
Granlifeltet   Velforening, Anne Marie Nyhus, Ulsberg, 7398 Rennebu,  90609486    
Grendalaget   GODT MOT, Lars Vognild, 7393 Rennebu, 99277864      
Grindal   Grendalag, Gunnar Sanden, Grindal, 7393 Rennebu,  95164504      
Gunnes   Grendalag, Astri Øverland Kjeka, Stamnan, 7392 Rennebu    92628312, e-post: kjeka@start.no  
Hoelsjåren   Grendalag, Torleif Kristiansen, Rokkones, 7393 Rennebu, 97680819    
Innset   og Ulsberg Grendalag, Morten Eggan, Ulsberg, 7398 Rennebu, 48292857    
Voll   Grendalag, Alf Gunnes, Voll, 7393 Rennebu, 92609778, e-post:    algunnes@frisurf.no    
Stamnan   Grendalag, Inger Marita Lorentzen, Stamnan, 7293 Rennebu, 95764546      
Havdal og Gisnås Grendalag, Lars Arne Havdal,   Gisnadalen, 7397 Rennebu,  48205005,   e-post: Lhavdal@hotmail.com    
Nerskogen   Grendalag , Sylvi Grandaunet Lund, Nerskogen, 7393 Rennebu, 90186071    
Nordskogen   Grendalag, Paul Paulsen, Bulia, 7391 Rennebu, 99549923      
Avholdslaget   NYTT HÅP, Oddbjørn Gorsetbakk, Grindal, 7393 Rennebu,     91821554    
Gisnås   Forsamlingshus, Magne Brattset, Ulsberg, 7398 Rennebu, 41400295      
Furuly   Grendahus, Eli Irene Grøtte, Nordskogen, 7391 Rennebu, 90635411       
Rennebu   Frivilligsentral, Berkåk, 7391 Rennebu, 72426264/91731174, epost:   post@frivilligsentralen.no   
Eldrerådet i Rennebu, Solveig Anglen, Lyngveien 5,   7391 Rennebu, 41415149      
                 
Barne   og ungdomsorganisasjoner             
Rennebu   Fritidsklubb, Marit Syrstad Hoel, 7391 Rennebu, 98889643      
Rennebu   Ungdomsråd, Kulturkontoret , Berkåk, 7391 Rennebu, 72428100      
Ymse   MC Rennebu, Arne Grendal, Berkåk, 7391 Rennebu,  90010305      
4H i Rennebu, 4H Sør-Trøndelag, Fylkesmannen,   Trondheim, 73199000, e-post:4hsortrondelag@fmst.no    
Solviljen 4H, Kristin Emstad Bøe, Voll, 7393 Rennebu, 41461816 , e-post: kremstad@online.no
Arbeidsviljen   4H, Sissel Kvam Ulvin, Stamnan, 7392 Rennebu, 41545121          
Mjuklia Ungdomssenter, Berkåk, 7391 Rennebu,   72428230        
Micro, Anne Lise Landrø, Berkåk, 7391 Rennebu,   45429691        
Yngres, Kjellfrid Torsen, Stamnan, 7392   Rennebu,  99371086        
Blåveisen   Kor og Hobby, Sigrun Joramo, Innset, 7398 Rennebu, 93650955      
Voll   Søndagsskole,  Anne Helene Kvam,   Stamnan, 7392 Rennebu, 46853411/ 97642528    
Rennebu Soul Children, Siri Kvam-Andersen, Voll,   7393 Rennebu, 93628669      
NUFR   (Nordmisjonens Ungdomsforening), Siri og Jan-Eivind Kvam-Andersen, Voll, 7393   Rennebu, 93628669
Rennebu   Bygdeungdomslag,  Jens Petter   Skårsmoen, Ulsberg, 7398 Rennebu, 99642897    
Barnas   Naturverden, Børge Dahle, Ulsberg, 7397 Rennebu, 93043082      
Publisert: 3. november 2009 ▪ Sist endret: 28. august 2014