Til innholdet

Pilegrimsleden

Pilegrimsleden gjennom Rennebu er 42 kilometer lang.

Rennebu kommune_pilegrimsvandring

Som pilegrimsvandrer vil du bli ønsket velkommen med en informasjonstavle på kommunegrensa i sør. Her vil vi legge ut en del aktuell informasjon som vandrerne kan ha nytte av underveis. Store deler av leden gjennom Rennebu følger i hovedsak Gamle Kongevei. Ellers vil traseen være variert med både grus, gras og asfalt. Her er det mulighet for fine opplevelser gjennom et vekslende kulturlandskap. Det medfører blant annet at man enkelte steder vil møte dyr på beite. Derfor ber vi om av vandrerne passer på å lukke grinda etter seg når de passerer disse.

Det er mange severdigheter langs leden, ved en del av disse har vi satt opp egne tavler eller kasser med informasjon. Ellers vil vi vise til vår brosjyre; Pilegrimsleden i Rennebu - en beskrivelse av veien fra Gisna til Jorlia.

Ved brua over Orkla mot Skjepphaugen har vi fra sommeren 2011 anlagt et alternativ stykke led som går på vestsiden av elva og ned til Grøtan. Den opprinnelige leden går her over den legendariske Olavskleiva (med spor etter hovene til hesten St Olav brukte da han red gjennom bygda).  Vi vil fortsatt anbefale den traseen, men innser at det kan virke som en omveg for slitne pilegrimer som har vandret langt.

Våren 2012 ble det dannet en pilegrimsforening i Rennebu. Det er meningen at denne etter hvert skal bidra til at pilegrimsvandrere skal få mulighet til å besøke Rennebu sin gamle Y-kirke fra 1669, om de måtte ønske det. Det kan også bli aktuelt med lokal guiding for grupper som kan ha behov for en slik tjeneste. Opplysninger om dette tilbudet vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider etter hvert.

Vi anbefaler alle interesserte om å gå inn på www.pilegrim.info , her finner du kart over hele leden fra Oslo til Trondheim med opplysninger om overnattingssteder og severdigheter.

Vi ønsker små og store en god tur!

Pilegrimsutvalget i Rennebu

Pilgrimsforeningen i Rennebu

Kontakt oss hvis du lurer på noe i forbindelse med pilgrimsvandringen.

Publisert: 30. april 2012 ▪ Sist endret: 30. april 2012