Til innholdet

Rennebu ungdomsråd (RUR)

RUR består for tiden av:

Markus Nyberg (leder)

Kristina Aspeggen

Frida Søderberg

Daniel Bertilsen

Thea Emilie Havdal

Henrik Skjolden

 

RUR har som formål:

· RUR er et uavhengig rådgivende organ for kommunestyret i saker som angår barn og unge i lokalsamfunnet.

· RUR skal gi barn og ungdom innflytelse i de saker som barn og ungdom selv finner angår deres oppvekstmiljø

· RUR skal gjennom sin virksomhet gi barn og ungdom ansvar for selvstyrte aktiviteter

 

RUR har i den senere tid stått bak initiativ som sandvolleyballbane ved Buvatnet, skateboardrampe på Berkåk, LAN, Fotballturneringer. De har også vært medarrangør under UKM og andre konsertarrangement.

 

For tiden jobber RUR med planlegging av nye lokaler og aktiviteter for fritidsklubben.

Publisert: 17. februar 2010 ▪ Sist endret: 25. oktober 2013