Til innholdet

Miljø- og tekniske tjenester

I menyen til venstre finner du informasjon om miljø og kommunaltekniske tjenester:
• Avfall og gjenvinning
• Avløp og vannforsyning
• Brann- og redning/feiing
• Forurensning
• Klima og energi
• Motorferdsel i utmark
• Naturforvaltning
• Veg og trafikk

Hamos deler ut miljøpris

Miljøprisen gis til enkeltpersoner, foreninger, grupper eller bedrifter som har gjort en spesiell verdifull innsats for miljø- og naturvernet i HAMOS-kommunene.

Høring om drift av Rennebu gjenvinningsstasjon

Frist for uttalelser 20.09.2016.

Publisert: 2. oktober 2009 ▪ Sist endret: 18. mai 2010