Til innholdet

Brann og feiing

Rennebu kommune - brannbil

 

 

  • Brannvesenets utrykningsstyrke er lokalisert til brannstasjonen i kommunehuset på Berkåk.

 

  • Styrken består av 16 konstabler i deltidsstilling.

 

  • Stasjonsmester for brannstasjonene i Rennebu og på Oppdal er Stein Bjørgen. Han nås på  tlf 950 22 815, epost stein.bjorgen@tbrt.no

 

  • Brann varsles på nødnummer 110

 

  • Informasjon om brann- og feietjenesten i Rennebu kommune kan fås ved henvendelse til TBRT,  tlf. 72 54 76 00, epost: postmottak@tbrt.no

    Logo Trøndelag brann - og redningstjeneste IKS

 

Se nettsiden til Trøndelag brann - og redning IKS

 

 

Oppheving av totalforbud mot bruk av ild i Rennebu

Det nasjonale forbudet mot å gjøre opp ild fra 15. april - 15. september gjelder fortsatt.

Publisert: 8. desember 2009 ▪ Sist endret: 7. november 2012
Kontakt

Trøndelag brann- og redning

Tlf. 72 54 76 00

Epost: postmottak@tbrt.no

 

Stasjonsmester Rennebu

Stein Bjørgen

Tlf. 950 22 815