Til innholdet

Brann og feiing

Rennebu kommune - brannbil

 

 

  • Brannvesenets utrykningsstyrke er lokalisert til brannstasjonen i kommunehuset på Berkåk.

 

  • Styrken består av 16 konstabler i deltidsstilling.

 

  • Stasjonsmester for brannstasjonene i Rennebu og på Oppdal er Stein Bjørgen. Han nås på  tlf 950 22 815, epost stein.bjorgen@tbrt.no

 

  • Brann varsles på nødnummer 110

           

Årsmelding 2015

Trøndelag brann - og redningstjeneste IKS

Publisert: 8. desember 2009 ▪ Sist endret: 27. mai 2016
Kontakt

Trøndelag brann- og redning

Tlf. 72 54 76 00

Epost: postmottak@tbrt.no

 

Stasjonsmester Rennebu

Steingrim Falksete Rise

Tlf. 412 61 474