Til innholdet

Motorferdsel i utmark

Spor etter motorfersel i utmark

 

Leiekjøring med snøscooter

Søknadsfrist for neste 5-årsperiode er 02.10.2014

Motorferdsel i utmark

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange

Leiekjøring snøscooter

Oversikt over leiekjørere snøscooter for vintersesongen 2013/2014 i Rennebu kommune

Motorferdsel i utmark på barmark

Motorferdselloven tilsier at all kjøring i utmark er forbudt. Forbudet mot motorferdsel gjelder også for grunneiers ferdsel på egen eiendom.

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Regjeringen har besluttet å iverksette forsøksordningen, og samtidig utvide den.

Motorferdsel vinter 2013

Forollhogna nasjonalpark – søknadsanmoding

Ferdsel med motorfartøy og luftfartøy

Rennebu har egen forskrift som regulerer motorisert ferdsel med båt og landing med sjøfly

Publisert: 8. desember 2009 ▪ Sist endret: 5. desember 2013