Til innholdet

Naturforvaltning

Møte i nasjonalparkstyret for Forollhogna

Tirsdag 26.november kl. 10-15 på Støren

Lisensfelling av jerv i hele Sør-Trøndelag

Fellingsperioden er fra 10.9.13 til 15.2.14

Lisensfelling av inntil 4 bjørner

Fellingsperioden er 21.08 - 15.10.13

Erstatning for naturskader

Her finner du råd dersom noe av det du eier blir påført skade etter naturulykke

Håndtering av jordras og utglidninger

Informasjon om oppfølging og ansvarsfordeling

Biologisk mangfold

Miljøfaglig Utredning AS har utført en kartlegging av naturtyper i Rennebu

Hagelupin - stor og flott, men ødelegger mye

Det er nå satt inn tiltak for å fjerne lupiner langs E6 fra Melhus til Oppdal og langs Gaula og Orkla

Åpne møter

Regional plan for Forollhogna villreinområde

Båndtvang

Ekstraordinær båndtvang fra 24. februar

Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Forvaltning av Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder i Sør-Trøndelag og Hedmark - ny adresse.

Ulvelav

Ulvelav er en truet art og den står derfor i Norsk Rødliste.

Båndtvang for hund

Forskrift om båndtvang vedtatt i 2006, endret ved forskrift i 2010.

Utfordring - bli rapportør i Rovdata

Rapportsystem for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv - der alle kan være med å delta i registreringsarbeidet.

Har du hage? Lyst å ta vare på naturmangfoldet i Trøndelag?

Da bør du ikke plante hagelupin, skogskjegg, platanlønn eller rynkerose i hagen din.

Naturmangfoldåret 2010

Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning samarbeider i 2010 om å markere Naturmangfoldåret i Norge.

Offisielt nettsted for Naturmangfoldåret åpnet

Som en del av Norges markering av Naturmangfoldåret 2010, er det opprettet et offisielt nettsted for året.

Publisert: 8. desember 2009 ▪ Sist endret: 8. desember 2009