Til innholdet

Kommunalteknisk VA-NORM

Normen klargjør krav til teknisk standard på anleggene som kommunen skal eie og overta for drift og vedlikehold, men vil så langt det er praktisk mulig også danne grunnlag for krav til standard i kommunale utbyggingsavtaler og overfor private utbyggere.

6002 A5 Vannkum i veg [133,84 kB]
6002 A12 Sandfangkum [317,71 kB]
6002 A14 Bekkeinntak [130,47 kB]

      
Kommunalteknisk VA-norm for Rennebu kommune er utarbeidet i nært samarbeid med fire andre kommuner i fylket.

Publisert: 24. januar 2018 ▪ Sist endret: 24. januar 2018