Til innholdet

Vei og trafikk

Rennebu kommune - vei
  • Rennebu kommune eier og drifter i overkant av 46 km med kommunale veier. I tillegg kommer gang/sykkelveier og offentlige parkeringsplasser.
  • For informasjon om kommunale veier kan du ta kontakt med Teknisk drift på kommunehuset.
  • Det daglige arbeidet med kommunale veier og parkeringsplasser utføres av driftsavdelingen ved Teknisk drift. De har tilhold i Industriveien 6.
  • Riks- og fylkesveier eies og driftes av Statens Vegvesen. For informasjon om riks- og fylkesveier kan du ta kontakt med Vegvesenets trafikkinformasjon på tlf 175 eller på internettadresse www.vegvesen.no/trafikkinformasjon
  • Trafikksikkerhetsutvalget (Terje Daffinrud)

 

Asfaltering av kommunale veier

Postmyrveien, krysset sør for Cirkel K og deler av Mjukliveien

Anbudskonkurranse

Vintervedlikehold av kommunale veier 

Trondskogen boligfelt

Arbeidene med utvidelse av Trondskogen boligfelt er nå i gang

Forsterking av Nerskogsveien

Rennebu Kommune er i samarbeid med Hoel & Sønner fra Oppdal i ferd med å forsterke en del av Nerskogsveien.

Kjerkbrua

Kjerkbrua er nå åpnet for gang- og sykkeltrafikk

Gravemelding

Teknisk drift har utarbeidet skjema for registrering av alt gravearbeid i eller i nærheten av kommunale veier eller plasser, kommunale vann- og avløpsanlegg eller ved kommunale bygninger.

Bompenger på private veier

Innkreving av bompenger på private veier reguleres av veilovens §56.

Stedsanalyse Berkåk

Sluttrapport 06.06.2011

Ny E6 utenfor Berkåk sentrum

Revidert rapport.

Stedsanalyse Innset

Sluttrapport 16.06.2011

Publisert: 8. desember 2009 ▪ Sist endret: 20. januar 2012