Til innholdet

Vei og trafikk

Rennebu kommune - vei
  • Rennebu kommune eier og drifter i overkant av 46 km med kommunale veier. I tillegg kommer gang/sykkelveier og offentlige parkeringsplasser.
  • For informasjon om kommunale veier kan du ta kontakt med Teknisk drift på kommunehuset.
  • Det daglige arbeidet med kommunale veier og parkeringsplasser utføres av driftsavdelingen ved Teknisk drift. De har tilhold i Industriveien 6.
  • Riks- og fylkesveier eies og driftes av Statens Vegvesen. For informasjon om riks- og fylkesveier kan du ta kontakt med Vegvesenets trafikkinformasjon på tlf 175 eller på internettadresse www.vegvesen.no/trafikkinformasjon
  • Trafikksikkerhetsutvalget (Terje Daffinrud)

 

Kjerkbrua status pr 12.02.14

Kjerkbrua står på det nærmeste klar for åpning etter reparasjon.

Gravemelding

Teknisk drift har utarbeidet skjema for registrering av alt gravearbeid i eller i nærheten av kommunale veier eller plasser, kommunale vann- og avløpsanlegg eller ved kommunale bygninger.

Tyskseterbekken bru er åpnet

Brua ble åpnet i dag kl. 12.00.

Kunngjøring

Tilbud ønskes på grøftrensk og skogrydding

Bompenger på private veier

Innkreving av bompenger på private veier reguleres av veilovens §56.

Tyskseterbekken bru

Ny bru blir ferdig i løpet av høsten 2011.

Stedsanalyse Berkåk

Sluttrapport 06.06.2011

Kjerkbrua stenges for all ferdsel

Brua stenges med øyeblikkelig virkning.

Ny E6 utenfor Berkåk sentrum

Revidert rapport.

Stedsanalyse Innset

Sluttrapport 16.06.2011

Kjerkbrua på Voll blir gangbru

Fredag 11. februar blir Kjerkbrua omklassifisert til gangbru.

Publisert: 8. desember 2009 ▪ Sist endret: 20. januar 2012