Til innholdet

E6 Storpynten - Løklia

Trase for strekningen er vedtatt.

Delen av kommuneplanen for E6 som omhandler trase for strekningen Storpynten - Løklia ble vedtatt av kommunestyret den 23.5.13. Vedtaket innebærer at "hovedalternativet" skal legges til grunn for videre planlegging. Vedtaket kan ikke påklages.

Bestemmelsene og reningslinjene til planen er ikke vedtatt enda. Et endret forslag er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.Det samme gjelder trase for strekningen Ulsberg - Storpynten. Her er også et nytt alternativ lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 30.8.13.

Publisert: 5. juni 2013 ▪ Sist endret: 5. juni 2013