Til innholdet

E6 Trondheimsveien – Midt-Norges største vegprosjekt

Se film om strekningen Skjerdingstad - Ulsberg

-Trondheimsveien er et sammenhengende prosjekt fra Trondheim til fylkesgrensa mot Oppland. – Vi ser hele strekningen i sammenheng for å sikre en raskere og mer rasjonell utbygging, sier prosjektleder for Trondheimsveien, Trond Jære.

-E6 Trondheimsveien er en sammenhengende strekning, men består i realiteten av flere delprosjekt med ulike finansieringsløsninger:

  • Trondheim-Melhus finansieres av Miljøpakken (E6 Sør)
  • Skjerdingstad-Ulsberg finansieres av 50 % bompenger og 50 % statlige midler
  • Alt sør for Ulsberg finansieres 100 % av statlige midler (Oppdal sentrum, RV 3)

   

-I filmen snakker vi om strekningen Skjerdingstad-Ulsberg.

- Fylkestinget vedtok allerede i 2006 å slutte seg til forslaget om prosjektfinansiert utbygging av disse strekningene for å få en sammenhengende, raskere og mer rasjonell utbygging.

- Trondheimsveien er Midt-Norges største vegprosjekt og representerer et vesentlig samferdselsløft.

Se filmen på www.youtube.com her

Publisert: 7. januar 2013 ▪ Sist endret: 7. januar 2013