Til innholdet

Forslag til kommunedelplan for E6 Ulsberg - Berkåk - Løklia til behandling i kommunestyret

Kommunestyret skal behandle forslag til kommunedelplan for E6 Ulsberg - Berkåk - Løklia 22. november.  

Arbeidsgruppa har anbefalt at ett hovedalternativ og tre sekundære alternativer skal sendes på høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker. Kommunen vil etter det, på grunnlag av høringsuttalelsene som kommer inn, velge og vedta ett av alternativene. Planforslaget skal også behandles av kommunestyret i Midtre Gauldal den 10. desember. Planforslaget består av planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning, plankart og vedlegg.

Noen av vedleggene er store filer. 

 

Publisert: 15. november 2012 ▪ Sist endret: 15. november 2012