Til innholdet

Forslag til kommunedelplan for Rv3 Hedmark grense - Ulsberg

Formannskapet skal behandle forslag til kommunedelplan for Rv3 Hedmark grense - Ulsberg 21. januar og kommunestyret 31. januar

Arbeidsgruppa har bestemt at fire alternativer skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker. Kommunen vil etter det, på grunnlag av høringsuttalelsene som kommer inn, velge og vedta ett av alternativene. Planforslaget består av planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning, plankart og vedlegg.

 

Plandokument [3,80 MB]
Plankart [1,01 MB]
Støysonekart [18,25 MB]
Temakart landskap [949,18 kB]
Temakart beite [740,26 kB]
Temakart skogbruk [624,69 kB]
EFFEKT-rapport [39,42 kB]
Planprogram [6,55 MB]
Publisert: 10. januar 2013 ▪ Sist endret: 15. januar 2013