Til innholdet

Gjennomføring av arkeologiske undersøkelser

Prosjekt: Reguleringsplan E6 Ulsberg – Støren

logo Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan for ovennevnte prosjekt, og i den forbindelse er det behov for lovpålagte arkeologiske undersøkelser langs den aktuelle vegtrase.

 

I første omgang er det visuelle registreringer som vil bli utført. Arkeologene kommer fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og vil starte registreringene 18. mai og fortsette utover våren og sommeren. Dersom det blir behov for nærmere undersøkelser/gravinger vil de berørte grunneierne bli varslet i egne brev.

 

Statens vegvesen har det overordna ansvaret for undersøkelsene. Eventuelle spørsmål kan rettes til planprosjektleder John Haugen tlf.: 40 24 01 18, e-post: john.haugen@vegvesen.no. Mer om arbeidet på Statens vegvesens hjemmeside: www.vegvesen.no/vegprosjekter

Publisert: 12. mai 2015 ▪ Sist endret: 12. mai 2015