Til innholdet

Høringsutkast til planprogram regulering av ny E6 fra Ulsberg til Garli

 

Høringsutkast til planprogram for regulering av ny E6 fra Ulsberg til Garli

Kart som viser plangrense til høringsutkast, Planprogram ny E6 fra Ulsberg til Garli

Planprogrammet behandles i formannskapet 3. mars og kommunestyret 12. mars.

Publisert: 16. februar 2015 ▪ Sist endret: 17. februar 2015