Til innholdet

Kommunedelplan E6: Bestemmelser og trase Ulsberg - Storpynten

2. gangs høring og offentlig ettersyn til 30.8.13.

Kommunestyret i Rennebu vedtok den 23.5.13 å legge ut et nytt alternativ til trase for strekningen Ulsberg - Løklia til høring og offentlig ettersyn.

Nytt forslag til bestemmelser og retningslinjer er også lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Bestemmelsene og retningslinjene gjelder for strekningen Ulsberg - Løklia. Det er iht vedtak i Rennebu kommunestyre den 23.5.13 og Midtre Gauldal NPM-utvalg den 27.5.13.

Spørsmål kan rettes til Plankontoret tlf 72428166

Eventuelle merknader sendes innen 30.8.13 til:

postmottak@rennebu.kommune.noeller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Publisert: 5. juni 2013 ▪ Sist endret: 6. mars 2014