Til innholdet

Kommunedelplan for E6 Ulsberg - Berkåk - Løklia til offentlig ettersyn og høring.

Uttalelser sendes Rennebu kommune innen 31. jan. 13. 

Planforslaget viser ett hovedalternativ og tre sekundære alternative traseer for fremtidig E6. Kommunen vil på grunnlag av høringsuttalelsene som kommer inn, velge og vedta ett av alternativene. Planforslaget ble behandlet og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring iht plan- og bygningslovens § 11-14 av kommunestyret i Rennebu den 22. november og av Utvalg for næring, plan og miljø i Midtre Gauldal den 3. desember.

Planforslaget består av planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning, plankart og vedlegg. Noen av dokumentene er store filer. 

Publisert: 5. desember 2012 ▪ Sist endret: 3. januar 2013