Til innholdet

Kommunedelplan for E6 Ulsberg - Løklia er vedtatt

Planen er vedtatt av Rennebu kommunestyre den 19.9.13 og Midtre Gauldal kommunestyre den 18.11.13.

Vedtatt kommunedelplan vil bli lagt til grunn ved reguleringsplanarbeid for ny E6 mellom Ulsberg og Løklia. Grunneiere kan ikke kreve erstatning før reguleringsplan er vedtatt. Kommunestyrenes vedtak av kommunedelplanen kan ikke påklages.

Bestemmelser og retningslinjer (pdf)

Plankart (pdf)

Publisert: 20. desember 2013 ▪ Sist endret: 20. desember 2013