Til innholdet

Kommunedelplan for Rv. 3 Hedmark grense - Ulsberg er vedtatt

Kommunedelplanen vil bli lagt til grunn ved reguleringsplanarbeid for Rv 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg.

Grunneiere kan ikke kreve erstatning før reguleringsplan er vedtatt. Kommunestyrets vedtak av kommunedelplanen den 19.6.14 kan ikke påklages.

Plankart [2,01 MB]
Publisert: 8. juli 2014 ▪ Sist endret: 8. juli 2014