Til innholdet

Kommunedelplan for Rv3 Hedmark grense - Ulsberg

Høring og offentlig ettersyn til 30.04.2014

Kunngjøring av vedtak:

  • Trase for strekningen Hedmark grense - Korsan og Gullikstad - Ulsberg, alternativet som legger utbedring av eksisterende trase til grunn er vedtatt

 

Høring og offentlig ettersyn av:

  • Bestemmelser og retningslinjer
  • To alternative traseer for strekningen Korsan - Gullikstad (Innset)

 

Plandokumentene kan ses på Plankontoret i Rennebu, 2. etg kommunehuset.

Spørsmål kan rettes til Plankontoret tlf: 72 42 81 66, eller post@plankontoret.net

 

 

Eventuelle merknader til høring og offentlig ettersyn sendes innen 30.04.14 til: postmottak@rennebu.kommune.no eller

Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Publisert: 6. mars 2014 ▪ Sist endret: 6. mars 2014