Til innholdet

Kommunedelplan for Rv3 Hedmark grense – Ulsberg til offentlig ettersyn og høring

Uttalelser sendes Rennebu kommune innen 22. mars 2013

Planforslaget viser fire alternative traseer for fremtidig Rv3. Kommunen vil på grunnlag av høringsuttalelsene som kommer inn, velge og vedta ett av alternativene. Planforslaget ble behandlet og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring iht plan- og bygningslovens § 11-14 av kommunestyret i Rennebu den 31. januar. Planforslaget består av planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning, plankart og vedlegg. Noen av dokumentene er store filer. 

 

Plandokument [3,80 MB]
Støysonekart [18,25 MB]
Temakart landskap [949,18 kB]
Temakart beite [740,26 kB]
Temakart skogbruk [624,69 kB]
EFFEKT-rapport [39,42 kB]
Planprogram [6,55 MB]
Plankart [1,00 MB]

 

Møtebok fra kommunestyremøtet 31.01.2013 finner du her

Publisert: 1. februar 2013 ▪ Sist endret: 5. februar 2013