Til innholdet

Ny E6

Så langt ser det ut som E6 fra Ulsberg - Melhus ikke blir prioritert for utbygging som tidligere forutsatt, altså med oppstart i 2018/2019

E6 skisse

Nye veier AS prioriterer Ranheim - Værnes og en strekning v/Åsen i Nordtrøndelag på bekostning av ”E6 Ulsberg – Melhus”. Dette synes vi er svært beklagelig, men når den verste skuffelsen er fordøyd vil ordførerne sammen med fylkespolitrikere, Lastebileierforeninga og andre pådrivere brette opp ermene og fortsette arbeidet for realisering av ensvært ulykkesbelastet veistrekning og en særdeles viktig transportårefor laksenæring og øvrig næringsliv. Kommunene langs E6 uttrykker stor vilje til å få ferdig reguleringsplaner som planlagt slik at vi ved eventuell prioritering og endrede forhold er klar for utbygging!

Mer informasjon om prioriteringer og om prosjektet finnes på www.nyeveier.no www.byggvei.no og www.vegvesen.no

Publisert: 11. mars 2016 ▪ Sist endret: 11. mars 2016